💥 Ceny hore nohami 💥 Zľava 20 % takmer na všetko* s kódom: HORENOHAMI + darček ku každej objednávke. Len do nedele!

Pravidlá a podmienky vernostného klubu Moja KetoDiet

I. Základné informácie

Tieto pravidlá a podmienky (ďalej len „pravidlá“) upravujú fungovanie vernostného klubu Moja KetoDiet (ďalej len „vernostný klub“), ktorý pre svojich zákazníkov prevádzkuje spoločnosť KetoDiet Europe SE, so sídlom Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 14053225 (ďalej len „my“).

Plné znenie pravidiel je dostupné na webových stránkach www.ketodiet.sk a má vždy prednosť pred akokoľvek skrátenými či inde uverejnenými pravidlami.

II. Členstvo vo vernostnom klube

Kto sa môže stať členom

Členom vernostného klubu sa môžete stať, ak ste fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike, vytvoríte si u nás kompletný zákaznícky účet a vykonáte riadnu registráciu do vernostného programu na webových stránkach www.ketodiet.sk (ďalej tiež len „e-shop“). Členstvo je povolené len koncovým zákazníkom, nie je teda dostupné pre B2B partnerov. Podmienky vernostných klubov sa môžu líšiť medzi jednotlivými krajinami, členstvo a jeho výhody nemožno uplatňovať v inej krajine ako v tej, v ktorej ste registrovaní.

Ako sa stanete členom

Členom vernostného programu sa môže stať náš nový zákazník, ale aj existujúci zákazníci s kompletne vyplneným zákazníckym účtom. Zákazníci, ktorí boli členmi vernostného klubu podľa predchádzajúcej verzie pravidiel zostávajú aj naďalej členmi vernostného programu.

Na registráciu do vernostného klubu je potrebné vyplniť registračný formulár (vrátane žiadosti o členstvo), odsúhlasiť tieto pravidlá a poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov. Registrácia je dokončená tým, že v stanovenej lehote prekliknete potvrdzovací odkaz, ktorý vám doručíme na e-⁠mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Členstvo vo vernostnom klube vzniká na neurčitý čas a nie je spojené so žiadnymi členskými poplatkami. Na členstvo vo vernostnom klube však nie je právny nárok.

Dokončením registrácie udeľujete svoj súhlas s účasťou vo vernostnom programe, týmito pravidlami a potvrdzuje, že ste sa zoznámili so Zásadami spracovania osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení.

V rámci registrácie si zvolíte heslo (najmenej 6 znakov), ktorým sa budete prihlasovať do svojho zákazníckeho účtu a do vernostného programu. V záujme bezpečnosti uchovávajte, prosím, svoje prihlasovacie údaje v tajnosti, inak nesiete zodpovednosť za ich prípadné zneužitie. Svoje heslo môžete prípadne zmeniť vo svojej zákazníckej sekcii na webových stránkach www.ketodiet.sk.

Ako môžete členstvo ukončiť

Svoje členstvo vo vernostnom klube, ako aj súhlas daný na spracovanie osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení, môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť, a to zaslaním e-mailu na adresu marketing@ketodiet.cz. Na odoslanie e-mailu musíte využiť svoju e-mailovú adresu, ktorú máte aktuálne vyplnenú v registračnom formulári, aby sme overili, že o zrušenie žiadate skutočne vy. Ukončením účasti vo vernostnom klube bohužiaľ stratíte možnosť užívať aj už nazbierané gombíky.

Ako s vami budeme komunikovať

V rámci vernostného klubu s vami budeme komunikovať najmä prostredníctvom webových stránok či e-mailom, ale môžeme využiť aj iné prostriedky či kontakty, ktoré ste nám uviedli. Informujte nás, prosím, vo svojom vlastnom záujme o prípadnej zmene svojich kontaktných údajov.

Ostatné informácie

Informácie, ktoré uvediete v registračnom formulári či ich zmeny, musia byť pravdivé. Ak zistíme, že informácie, ktoré o sebe uvádzate, nie sú pravdivé alebo ak zneužívate výhody členstva, sme oprávnení vaše členstvo vo vernostnom klube ukončiť.

III. Fungovanie vernostného klubu

Podstatou fungovania vernostného klubu je zbieranie bonusových bodov za nákupy produktov na našom e-shope, ktoré majú podobu gombíkov (ďalej len „gombíky“) a ich uplatnenie v podobe zľavy pri ktoromkoľvek ďalšom nákupe na našom e-shope.

Ako môžete gombíky získať

Niektorým produktom ponúkaným na našom e-shope sme pridelili príslušný počet gombíkov, ktorých počet môžete zistiť na e-shope. Gombíky Vám občas tiež môžeme ponúknuť v rámci špeciálnych marketingových akcií či ako poďakovanie alebo prípadné ospravedlnenie. Súčasní členovia vernostného klubu môžu byť pri začatí zbierania gombíkov odmenení aj za svoje predchádzajúce nedávne nákupy na našom e-shope.

Ako gombíky pripisujeme na zákaznícky účet

Pokiaľ nakúpite príslušný produkt na našom e-shope, alebo splníte podmienky príslušnej marketingovej akcie, pripíšeme Vám zodpovedajúci počet gombíkov na Váš zákaznícky účet.

Podmienkou pripísania gombíkov je, že od kúpnej zmluvy na tovar neodstúpite alebo nám tovar iným spôsobom nevrátite alebo nezaplatíte. Pokiaľ sa tak stane, sme oprávnení Vám aj už pripísané gombíky v zodpovedajúcom počte odobrať.

Gombíky nepripisujeme hneď, ale až po 15 dňoch po vykonaní nákupu, aby sme zbytočne nepripisovali gombíky za nevyzdvihnuté či vrátené produkty, vo svojom zákazníckom účte ich však môžete vidieť ako blokované (zatiaľ nepripísané, a teda zatiaľ nepoužiteľné).

Pokiaľ ste vrátili tovar, pri ktorého nákupe ste využili zľavu v podobe gombíkov, vrátime Vám príslušný počet gombíkov na Váš zákaznícky účet obdobne, ako ich pripisujeme pri nákupe.

Pri nakladaní s gombíkmi môžeme používať matematické zaokrúhľovanie na celé čísla, vždy však zaokrúhľujeme smerom nahor vo Váš prospech.

Aká je platnosť gombíkov

Každý gombík je platný po dobu 6 mesiacov od jeho pripísania na Váš zákaznícky účet. Pokiaľ ho do tej doby nevyužijete, jeho platnosť zanikne a odoberieme Vám ho zo zákazníckeho účtu. Pred vypršaním platnosti (hoci časti) gombíkov Vás na túto skutočnosť upozorníme.

Ako nazbierané gombíky využijete

Nazbierané gombíky môžete využiť ako zľavu na nákup tovaru na našom e-shope, pričom 1 gombík = zľava 5 centov na našom e-shope.

Minimálne musíte uplatniť pri jednom nákupe aspoň 50 gombíkov, maximálne len toľko gombíkov, koľko je 90 % kúpnej ceny produktov Vášho nákupu (pre platné predpisy nie je možné uhradiť gombíkmi 100 % ceny). Zľava sa uplatňuje vždy iba na cenu tovaru, nie na dopravné, balné, dobierku či iné súvisiace platby.

Gombíky uplatníte v príslušnej kolónke v prvom kroku Vašej objednávky, musíte byť však prihlásený ako náš registrovaný zákazník s príslušným zákazníckym účtom. Uplatnené gombíky za doteraz nedodaný tovar môžu byť vo Vašom zákazníckom účte zobrazené ako rezervované.

Gombíky nemôžete uplatniť spoločne s inou zľavou ani v niektorých akciách, v ktorých ich uplatnenie neumožníme. Gombíky tiež nemôžete premeniť za peniaze či inak získať ich hodnotu, iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

Aké ďalšie výhody ponúkame

V rámci vernostného klubu pre Vás môžeme pripravovať aj ďalšie špeciálne členské ponuky a akcie (ďalej spoločne len „výhody“), ako napríklad distribúcia E-magazínu Moja KetoDiet, administrácia skupiny Moja KetoDiet na Facebooku či ďalšie jednorazové či opakované akcie, o ktorých Vás budeme prípadne informovať.

IV. Spracovanie osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Registráciou nám ako správcovi udeľujete svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie údajov uvedených v registračnom formulári a vo svojom zákazníckom účte, a to na účely správy, organizácie a užívania vernostného klubu, na administráciu ponúk, objednávok a výhod, ako aj na kontrolu plnenia podmienok členstva a súvisiacich činností vrátane analytických účelov na predkladanie konkrétnych ponúk a na marketingové a propagačné účely. Súhlasíte, že môžeme spracovávať najmä vaše nasledujúce údaje: (*) meno a priezvisko, (*) dátum narodenia, (*) bydlisko, (*) telefón, (*) email, (*) Vaše pohlavie a údaje o vašej hmotnosti, výške, obvodu pása a obvodu bokov (ak ste vyplnili BMI kalkulačku), (*) facebookový účet, popr. ďalšie údaje, ktoré nám v rámci aktivít vernostného klubu poskytnete.

Údaje budú spracovávané po celý čas trvania vášho členstva vo vernostnom klube. V prípade, že si neželáte, aby vaše údaje boli spracovávané, je potrebné vaše členstvo vo vernostnom klube ukončiť. V takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané bez zbytočného odkladu po doručení vášho ukončenia členstva v klube (pozri Sekciu „ako môžete členstvo ukončiť“). S údajmi zaobchádzame v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov, ktoré ste pri registrácii potvrdili.

Zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári nám tiež udeľujete súhlas na to, aby sme vaše údaje v rozsahu (*) meno a priezvisko, (*) dátum narodenia, (*) bydlisko, (*) telefón, (*) facebookový účet a (*) email spracovávali a využívali na marketingové účely, najmä na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, a to až do odvolania vášho súhlasu s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje, ktoré oprávnene získame.

Súhlas môžete odvolať a otázky vo vzťahu k správe a spracovaniu osobných údajov smerovať na e-mail: marketing@ketodiet.cz. Upozorňujeme, že odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde k ukončeniu vášho členstva vo vernostnom klube a tým aj k strate nazbieraných gombíkov.

V. Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kontrolovať všetky podmienky vašej účasti vo vernostnom klube a ich plnenie a v prípade sporu posúdiť, a s konečnou platnosťou rozhodnúť, o akomkoľvek vašom nároku. V prípade porušenia pravidiel a/alebo dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel vás môžeme z vernostného klubu vylúčiť.

Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť tieto pravidlá – ako princíp čerpania výhod spojených s členstvom vo vernostnom klube aj právo vernostný klub bez náhrady zrušiť. O zmenách vás budeme informovať na webových stránkach www.ketodiet.sk.

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 1. 9. 2022 a nahrádzajú v plnom rozsahu predchádzajúce pravidlá vernostného klubu Moje KetoDiet. Posledná zmena pravidiel vykonaná ku dňu 11. 1. 2024.