Zelená výpredaju! Produkty v pôvodnom kabátiku so zľavou až 40 %Vyberte si. Len do vypredania zásob.

Zmena údajov spoločnosti

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v dôsledku premeny spoločnosti a fúzie zlúčením zaniká spoločnosť KetoDiet CZ s.r.o., so sídlom Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 02648661, DIČ CZ2648661, a jej univerzálnym právnym nástupcom je spoločnosť KetoDiet Europe SE, so sídlom Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 14053225, DIČ CZ14053225.

Z dôvodu právneho nástupníctva sú zachované všetky doteraz uzavreté zmluvné vzťahy a nie je potrebné ani uzatvárať dodatky k zmluvám, pretože spoločnosť KetoDiet Europe SE vstupuje podľa platných právnych predpisov do všetkých práv a povinností existujúcej spoločnosti KetoDiet CZ s.r.o. (viď. verejne dostupný výpis z obchodného registra spoločnosti KetoDiet Europe SE – časť Ostatné skutočnosti).

Týmto vás teda prosíme, aby ste od 1.9.2022 vo všetkom styku s našou spoločnosťou, vrátane vystavovania daňových dokladov, používali nasledujúce údaje

 

  • Názov spoločnosti: KetoDiet Europe SE
  • Adresa: Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1
  • IČO: 14053225
  • DIČ: CZ14053225

Kontaktná adresa v Pardubiciach zostáva rovnaká, zastihnete nás teda na adrese KetoDiet Europe SE, Generála Slobody 110, 533 51 Pardubice či na e-⁠maile info@ketodiet.cz.

Ďakujeme vám za spoluprácu.